Klikając na zawodnika, można wyświetlić jego przejścia.